Blog

TIMO is an annual Mathematical Olympiad competition organized by the Thailand Mathematics Society and participated by 19 countries. This year, we would like to congratulate our bright students for garnering 2 bronze medals and 4 Merit awards during the Thailand International Mathematical Olympiad (TIMO) 2018-2019. CONGRATULATIONS! We are so proud of you!


ການແຂ່ງຂັນເລກ TIMO Thailand International Mathematical Olympiad 2018-2019
ການແຂ່ງຂັນ ເລກ TIMO ແມ່ນຈັດໂດຍສະມາຄົມເລກຂອງປະເທດໄທ ແລະ ລວມທັງໝົດມີ 19 ໂຮງຮຽນເຂົ້າຮ່ວມ. ເຊີ່ງໃນປີນີ້ນ້ອງນັກຮຽນຂອງເຮົາກໍ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ ຫຼຽນທອງແດງສອງນ້ອງ ແລະ ລາງວັນດີເດັ່ນ 4 ຕໍາແໜ່ງ ໃນການແຂ່ງຂັນເລກ TIMO 2018-2019. ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີມາຍັງນ້ອງທຸກໆຄົນມີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.