Blog

We wish all our ISL Teachers who are a great example and who taught our students very well by giving their 110% effort and love a very Happy Teachers’ Day!

Thank you for guiding our students, inspiring them, igniting their imagination, and instilling in them – a love of learning. In celebration of your appreciation day, ISL will be closed tomorrow (October 7th) for a much deserved holiday.

Again, HAPPY TEACHERS’ DAY! Hope you enjoyed today’s program!

ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຄູ-ອາຈານທຸກຄົນຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວຜູ້ທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ ແລະ ສອນນັກຮຽນພວກເຮົາໄດ້ເປັນຢ່າງດີດ້ວຍການທຸມເທແຮງໃຈ ແລະ ແຮງກາຍເກີນ 100% ແລະ ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນວັນຄູແຫ່ງຊາດລາວ

ຂໍຂອບໃຈຄູ-ອາຈານທີ່ຊີ້ນໍານັກຮຽນ, ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ເສີມສ້າງຈິນຕະນາການ ແລະ ປູກຝັງໃຫ້ນ້ອງໆນັກຮຽນຮັກມັກໃນການຮຽນຮູ້. ທາງໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ຂອງພວກເຮົາຈະໄດ້ພັກຮຽນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ປີ 2020 ນີ້.

ຊົມເຊີຍວັນຄູແຫ່ງຊາດ! ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກກັບກິດຈະກໍາໃນມື້ນີ້.