Blog

The International School Of Laos Pakse Campus had the honor of hosting the visit of His Excellency Dr. Khampheng Saysompheng, Minister of Labor and Social Welfare Government of Lao P.D.R.
Dr. Khampheng Saysompheng and his team visited ISL’s new site and saw the improvement of the construction. We thank them for their interest and continuous encouragement.

ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວສາຂາປາກເຊ ຖືເປັນກຽດຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢ້ຽມຢາມຈາກ ທ່ານ ດຣ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງ ສ ປ ປ ລາວ. ທ່ານ ດຣ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຂອງທ່ານ ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມອາຄານໃໝ່ໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວ ແລະ ເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈທ່ານ ດຣ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ແລະ ຄະນະຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.