Blog

It was a challenging year, but you made it! Congratulations Class of 2020! We wish you the best in all of your next endeavors. We, your ISL Family, will always be cheering for you as you continue to reach your dreams.

ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍ ແຕ່ພວກນ້ອງໆກໍເຮັດສຳເລັດ. ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳນ້ອງນັກຮຽນສົກຮຽນປີ 2020! ພວກເຮົາຂໍອວຍພອນໃຫ້ນ້ອງໆຈົ່ງປະສົບຜົນສຳເລັດໃນທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນປີຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຄອບຄົວ ISL, ຈະຢືນຄຽງຂ້າງຄອຍສະໜັບສະໜູນນ້ອງໆຕະຫຼອດຈົນພວກນ້ອງໆປະສົບຜົນສຳເລັດ.

تصليح تلفونات - تصليح سيارات