Blog

ISL Basketball Tournament will start next week. All basketball games are scheduled after class hours so everyone can watch and support. Kindly check your schedules below. Good luck players!

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານບ້ວງຈະໄດ້ເລີ່ມຈັດຂື້ນໃນອາທິດໜ້າ. ການແຂ່ງຂັນຈະໄດ້ຈັດຫຼັງຈາກຊົ່ວຮຽນ. ສະນັ້ນ, ທຸກຄົນສາມາດມາຮ່ວມຊົມຮ່ວມເຊຍນັກກິລາຂອງເຮົາໄດ້. ສາມາດຕິດຕາມຕາຕະລາງການແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນດ້ານລຸ່ມນີ້. ໂຊກດີ!