Blog

Dear graduates of ISL,
Let’s all meet at Loa Derm Som Ngum Restaurant (Thangon Nam Ngeum) for a Boat trip, late lunch and karaoke, on Saturday, February 1, 2020, at 04:00 pm. Please let others know about the gathering. Also, please confirm your attendance until Friday 3pm so that we can arrange the boat and the lunch. Thank you and we hope to see you all this Saturday.

ສະບາຍດີ
ເຖິງນັກຮຽນໂຮງຮຽນນານາຊາດລາວທີ່ຈົບໄປແລ້ວ,
ເຮົາຈະມີການພົບປະລ່ອງເຮືອ, ຮັບປະທານອາຫານ ແລະ ຮ້ອງຄາລາໂອເກະທີ່ຮ້ານອາຫານລາວເດີມຊົມງື່ມ (ແຄມງື່ມ ທ່າງ່ອນ), ໃນວັນເສົາ ທີ 1 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ເວລາ 4:00 ຕອນແລງ. ກະລຸນາແຈ້ງໝູ່ເພື່ອນຕໍ່ກ່ຽວກັບການພົບປະນີ້. ໃຜທີ່ສະດວກຈະເຂົ້າຮ່ວມກະລຸນາຢືນຢັນຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນສຸກ ເວລາ 3:00 ຕອນສວາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຈັດຕຽມເຮືອ ແລະ ອາຫານໄວ້. ຂໍຂອບໃຈ ແລະ ຫວັງວ່າເຮົາຈະພົບກັນໃນວັນເສົານີ້.