Blog

Congratulations to all five International School Of Laos students, who took part in the UK Public Speaking competition organized by the British Embassy Vientiane and sponsored by SpringBoard4Laos. Jenny, Vicky, Drago, Nam-oi and Patrick, from grade 12, entered the competition by recording a three-minute video.
Drago and Patrick could make it through to the semi-finals, which was held at Vientiane College. They had to compete with ten other students by standing before a live jury last February 9th.
Patrick could eventually make it to the finals. So, we seize the opportunity to congratulate Patrick for representing International School Of Laos in such a great competition, wishing him the best of luck in the finals on February 23rd.


ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີກັບນ້ອງນັກຮຽນທັງຫ້າຄົນຂອງໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນເວົ້າພາສາອັງກິດໃນທີ່ສະຖາລະນາທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນໂດຍ ສະຖານທູດອັງກິດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ SpringBoard4Laos. Jenny, Vicky, Drago, Nam-oi ແລະ Patrick, ໃນຊັ້ນຮຽນ ມໍ 6 ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໂດຍການບັນທຶກວິດີໂອ ຍາວ 3 ນາທີ
Drago ແລະ Patrick ສາມາດຜ່ານເຂົ້າຮອບເຊີ່ງຕໍໄປໄດ້ ເຊີ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລວຽງຈັນ. ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ແຂ່ງຂັນກັບນັກຮຽນອີກ 10 ຄົນ ໂດຍຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະກໍາມະການ ໃນວັນທີ່ 9 ເດືອນ ກຸມພາ ທີຜ່ານມານີ້. ໃນທີ່ສຸດ Patrick ກໍສາມາດຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຮອບຊິງຊະນະເລີດໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຈື່ງໃຊ້ໂອກາດນີ້ເພື່ອສະແດງຄວາມຍີນດີກັບ Patrick ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງໂຮງຮຽນອິດສະເຕີນສະຕາ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມກາແຂ່ງຂັນທີ່ດີນີ້. ຂໍໃຫ້ນ້ອງໂຊກດີໃນຮອບເຊິງຊະນະເລີດ ໃນວັນທີ່ 23 ເດືອນ ກຸມພານີ້