Blog

If you want to move to the world of magic, fairies and myths for a moment, this message is for you!
Drama Club of International School of Laos is proud to present “A Midsummer Night’s Dream”, comedy by William Shakespeare.Date: Friday, May 31, 2019
Time: 6 pm
Venue: Performing Arts School
Price: 25.000kip only.Tickets are available at ISL Nongbone Campus.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປທ້ອງທ່ຽວໂລກແຫ່ງຄວາມຝັນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍນາງຟ້າ ນານາຊະນິດແລ້ວ ນີ້ເລີຍແມ່ນຍາມທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ!!
ກຸ່ມລະຄອນຂອງໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວຍີນດີນໍາສະເໜີ ລະຄອນ ຄໍ້າຄືນແຫ່ງຄວາມຝັນ “A Midsummer Night’s Dream”. ໂດຍ William Shakespeare
ວັນ ສຸກ ທີ 31 ພຶດສະພາ
ເວລາ 6 ໂມງແລງ
ສະຖານທີ່: ໂຮງຮຽນ ສິລະປະ
ລາຄາປີ້ເຂົ້າຊົມ: 25000 ກີບ/ຄົນ. ທ່ານສາມາດຊື້ປີ້ໄດ້ແລ້ວທີ່ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດລາວ